Oferta

Konsulting

Konsulting

TPM
Tradycyjne zarządzanie projektami ma już prawie 50 lat. Było rozwijane z myślą o inżynierach, pracujących w branży dużych obiektów budowlanych, w czasach, kiedy wszystkie wymagania projektów były jasno sprecyzowane. TPM sprawdzało się przez wiele lat i wciąż służy dobrze, o ile stosujemy je w sytuacjach, na potrzeby których zostało zaprojektowane. Jednak świat nie stoi w miejscu. Od kilku lat menedżerowie projektów muszą działać w całkiem nowym otoczeniu. Co mają robić w sytuacji, gdy nie można jasno określić wymagań projektu? A jeżeli tych wymagań wcale nie można zdefiniować? Wielu próbowało stosować tradycyjne podejście w nowych sytuacjach ? to nie działa.
xPM
A co ze szkołą ekstremalną? Gdy zrodziła się potrzeba stosowania czegoś nowego. Wiele projektów B2B i B2C oraz projekty badawczo-rozwojowe zakładają, że podczas projektowania cel nie koniecznie musi być jasno zdefiniowany ? znamy ogólny kierunek oraz nie do końca możemy stwierdzić w jaki sposób ten cel osiągnąć. xPM (extreme project management) zakłąda, że o sukcesie projektu decydują takie kryteria, jak: możliwość szybkiego wprowadzenia zmian w trakcie realizacji projektu i radzenie sobie ze złożonymi sytuacjami.
APF
A jak postępować w przypadkach, w których cele projektu są jasno określone, ale nie bardzo wiadomo jak je osiągnąć? Takie typy projektów należą do strefy znajdującej się pomiędzy zarządzaniem tradycyjnym i ekstremalnym. Jest oczywiste, że szkoła tradycyjna tu nie zadziała. Aby zarządzać projektem metodą tradycyjną, potrzebny jest szczegółowy plan, a skoro nie wiadomo, jak osiągnąćzałożone cele, jak można wygenerować taki plan? Należałoby posłużyć się APF (Adaptive Project Framework).

Proponujemy konsultacje w zakresie:

 • 1. Przeprowadzenia audytu projektu lub projektów w organizacji celem którego będzie wskazanie czy projekty są realizowane wg optymalnych metod
 • 2. Przygotowanie planów projektów oraz prowadzenie tych projektów
 • 3. Opracowanie metodyki zarządzania projektami dedykowanej dla danej organizacji w oparciu o uznane metodyki takie jak PMI czy PRINCE2

Wdrożenia

System zarządzania projektami w oparciu o Microsoft EPM

Szkolenia

 • Szkolenia z Zarządzania Projektami w środowisku Project Server
 • Szkolenia dla Administratorów Systemu Project Server
 • Szkolenia z Metodyki Zarządzania Projektami:
  PMBoK
  PRINCE®2

Rozwiązania

Leadproject Resource Manager (RM)

Leadproject Resource Manager (RM) zaczytuje dane z zewnętrznego źródła danych (np. MS SQL, Oracle, Excel) takie jak: nazwa, ID, login, e-mail, RBS, stanowisko i synchronizuje te informacje z Microsoft Office Project Server – tworząc nowe konta, dezaktywując zbędne, aktualizując istniejące.

Struktura większych organizacji zmienia się z kwartału na kwartał, a niekiedy nawet co miesiąc. Jednostki organizacyjne powstają i są likwidowane, zmieniają nazwy i zakresy działalności. Stanowiska są przenoszone między jednostkami, zmieniają nazwy i zakresy obowiązków. Osoby zatrudnione w organizacji zmieniają zakresy kompetencji i stanowiska. Równolegle zmieniają także stan cywilny, nazwiska itd. Dzięki RM w systemie Project Server następuje utrzymanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasobów w organizacji.

Oprócz nazw i kodów RBS zasobów, system porównuje także adresy e-mail oraz stanowiska. To także pozwala wychwytywać zmiany nie mające wpływu na strukturę RBS, lecz mogące wywoływać problemy w systemach do zarządzania projektami, które nie zostaną w porę zaktualizowane informacjami dotyczącymi np. zmian w adresach e-mail. RM działa nie tylko precyzyjnie, ale i szybko. Dzięki hurtowemu odczytowi i aktualizowaniu danych, cały proces synchronizacji, nawet w wielkich organizacjach, liczących wiele tysięcy pracowników, zajmuje kilka minut.

RM zapewnia administratorowi pełną i rzeczywistą kontrolę nad ważnym, acz często bagatelizowanym procesem utrzymania. Błędy i problemy związane z synchronizacją wymagają żmudnego, wielogodzinnego porównywania struktur, które wcale nie musi zakończyć się znalezieniem wszystkich problemów za pierwszym razem.

Aplikacja udostępnia użytkownikowi (zwykle jest nim administrator) dwa równoległe okna, w których wyświetlane są struktury RBS z systemu źródłowego i docelowego. Po kliknięciu przycisku Apply modification to the EPM list listy są porównywane, a różnice oznaczane kolorami. Wartości niezmienione pozostają czarne, wartości nowe lub zmienione wyświetlają się na zielono, zaś pozycje usunięte są podświetlane na czerwono. Rzeczywista aktualizacja listy docelowej odbywa się dopiero w kolejnym etapie, po kliknięciu przycisku Transfer to the EPM.

LPRM to wielowątkowa aplikacja .NET (C#), mogąca wymieniać dane między systemami źródłowymi (np. Active Directory, system HR) i docelowymi (Microsoft Office Project Server 2003/2007/2010) na różne sposoby. Odczyt danych może odbywać się przez sterowniki OLE.DB, lub też poprzez import wyeksportowanych wcześniej plików w formacie CSV, XML lub innym. Wymiana danych między RM a Systemem EPM realizowana jest za pośrednictwem PDS (Project Data Services) lub PSI (Project Server Interface).

Financial Module
Leadproject Budget Management System (LBMS)

Leadproject Budget Management System (LBMS) to rozwiązanie umożliwiające spojrzenie na koszty działalności projektowej przez pryzmat okresowego planowania budżetowego.

System pozwala śledzić dotychczasowe oraz dopiero planowane wydatki związane z projektami, w podziale na pozycje i konkretne zadania budżetowe, na tle rocznego (lub dowolnie długiego) planu finansowego.

System umożliwia zgłaszanie wniosków/propozycji wydatków, zawierających wskazania pozycji budżetowych i zadań inwestycyjnych, z budżetów których proponowane wydatki miałyby być finansowane.  Dzięki temu już na etapie wnioskowania można stwierdzić, czy wnioskowane wydatki:


 • są odpowiednie dla proponowanych pozycji budżetowych
 • spełniają cele określone dla konkretnych zadań budżetowych
 • mieszczą się kwotowo w budżetach zadań na poszczególne okresy

Porównując kwoty budżetów z kwotami wniosków można łatwo stwierdzić, jaka jest zdolność firmy do proponowania cennych inicjatyw inwestycyjnych. Można zatem wnioskować, czy przyznane kwoty budżetów są adekwatne do realnych potrzeb, a także jakie jest prawdopodobieństwo wykorzystania limitów budżetowych w poszczególnych okresach.

Dla zarządu, dyrektora finansowego takie informacje są naprawdę cenne.